Trường THCS Châu Can tổng vệ sinh toàn trường lần thứ 5 (29/2/2020)