LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC TRƯỜNG THCS CHÂU CAN - NĂM HỌC: 2019-2020