Đồng chí Bùi Văn Hoà-Tổ phó tổ KHTN tặng hoa chúc mừng các đ/c nữ U40