Các đồng chí lãnh đạo huyện, xã và thầy Hiệu trưởng đón học sinh lớp 6 trong ngày khai giảng