THẦY GIÁO  : NGUYỄN VĂN ĐẮC

Bí thư chi bộ : 1967 - 1968

 

THẦY GIÁO  : VŨ BÍNH TRÂN

Quê quán : Nghĩa Lập - Châu Can - Phú Xuyên

Bí thư chi bộ : 1968 - 1976

( Đã mất )

THẦY GIÁO  : CAO THÀNH

Quê quán : Nội Thôn - Châu Can - Phú Xuyên

Bí thư chi bộ : 1976 - 1990

( Đã mất)

 

THẦY GIÁO  : CAO CÔNG TRỨ

Quê quán : Nội Thôn - Châu Can - Phú Xuyên

Hiệu trưởng : 1967 - 1968

(Đã mất)

THẦY GIÁO  : NGUYỄN VĂN TÀI

Quê quán : Hà Hồi - Thường Tín

Hiệu trưởng : 1968 - 1971

( Đã mất )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẦY GIÁO  : NGUYỄN ĐỨC HẠNH

Quê quán : Tỉnh Thái Bình

Hiệu trưởng : 1971 - 1980

 

THẦY GIÁO  : NGUYỄN QUYẾT CHIẾN

Quê quán : Đa chất - Đại Xuyên - Phú Xuyên

Hiệu trưởng : 1980 - 1981

 

THẦY GIÁO  : VŨ DUY DƯƠNG

Nơi ở hiện nay: Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hiệu trưởng : 1981 - 1985

THẦY GIÁO  : VŨ QUANG LẠI

Quê quán : Nghĩa Lập - Châu Can - Phú Xuyên

Bí thư chi bộ : 1991 - 2005

Hiệu trưởng : 1985 - 2005

THẦY GIÁO  : NGUYỄN QUANG TRÁC

Quê quán : Giẽ Thượng - Phú Yên - Phú Xuyên

Bí thư chi bộ : 1/2006 - 12/2009

Hiệu trưởng : 9/2005 - 12/2009

 

 

 

 

THẦY GIÁO  : CAO ĐỨC CƯỜNG

Quê quán : Tư Can - Châu Can - Phú Xuyên

Bí thư chi bộ : 2/2010 đến nay

Hiệu trưởng : Từ 12/01/2010 đến nay

Content