TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG

1.Tổ Khoa học tự nhiên

-Tổ trưởng: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Yến

-Tổ phó: Đồng chí Bùi Văn Hòa

-Cùng 18 giáo viên các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Thể dục, Tin học

2. Tổ Khoa học xã hội

-Tổ trưởng: Đồng chí Đỗ Thị Yến

-Tổ phó: Đồng chí Phạm Thị Kim Thoa

-Cùng 14 giáo viên các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD, Âm nhạc, Mĩ Thuật.

3. Tổ Văn phòng

-Tổ trưởng: Đồng chí Vũ Mạnh Hiển

-Cùng 6 nhân viên