BAN THANH TRA NHÂN DÂN

-Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy

-Ủy viên:

+Đồng chí Cao Thị Định- Kiêm Thư ký Hội đồng

+Đồng chí Nguyễn Thị Hương