CHI BỘ ĐẢNG

1. Bí thư chi bộĐồng chí Cao Đức Cường

2.Phó bí thư chi bộ: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân

3.Cấp ủy

-Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Yến

-Đồng chí: Đỗ Thị Yến

-Đồng chí :Phạm Thị Kim Thoa

4.Đảng viên: Chi bộ hiện nay có 25 đảng viên