BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

-Trưởng ban: Ông Hoàng Văn Cường-  Thôn Nghĩa Lập

-Phó Ban: Bà Vũ Thị Mai Hiên- Thôn Cổ Châu

-Ủy viên: 14 ông bà đại diện là trưởng ban của các lớp