BAN CHẤP HÀNH CHI  ĐOÀN

-Bí thư chi đoàn: Đồng chí Tạ Thị Phượng

-Phó bí thư chi đoàn: Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn

-Ủy viên:

+Đồng chí: Kiều Thị Ngọc Ánh- Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh

+Đồng chí :Nguyễn Thị Ngân

+Đồng chí: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh